Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Värd­företag 2018: Fujitsu – Det är genom olikheter som vi når framgång

Den 19 juni träffades Womentors adepter och mentorer för andra gången hos värdföretaget Fujitsu. Deltagarna fick en inblick i det omfattande arbete som Fujitsu gör för att uppnå både mångfald och inkludering. Karin Schreil, Fujitsu Sveriges VD, berättade om framgångsexempel men även utmaningar som upplevts under arbetets gång.

– Vi är alla påverkade av våra förutfattade meningar och det är viktigt att vi förstår hur det påverkar oss i vår vardag. Därför tränar vi på att öka vår självmedvetenhet för att förhoppningsvis rucka på fördomarna, säger Karin Schreil, Fujitsu Sveriges VD.

 

Det är en tuff uppgift och det kräver tid och tydligt fokus. Många uppfattningar har vi sen tidigt i vår uppväxt vilket gör att det kan vara svårt att förändra dem. Därför är det extra viktigt att den här typen av arbete prioriteras och att det genomsyrar hela bolaget.

Karin beskriver hur hon gjort ett självtest för att förstå hennes egna eventuella fördomar när det kommer till hur hon ser på män respektive kvinnor.

– Det visade sig att jag inte var så fördomsfull men lite var jag allt, säger Karin. Men oavsett är det värdefull kunskap då det påverkar mig och mitt ledarskap och medvetenheten gör att jag enklare ser vad jag behöver göra annorlunda.

Inom Fujitsu anser man att mångfald en tillgång och arbetar med flera verktyg för att säkra att målen inom arbetet uppnås.

Dels har företaget en policy som visar hur man ser på mångfald och inkludering. Policyn förtydligar bilden av vad det betyder för företaget men i slutändan handlar det om ett förhållningssätt som innebär att människors fördelar måste tillvaratas. Det är ett sätt att undvika att bli för likriktade.

– Det är bekvämt för en ledare att inte sticka ut. Men det är i olikheterna som energin föds så därför måste vi skapa en miljö där det är möjligt, menar Karin.

Ett sätt att stärka mångfalden är genom den långsiktiga successionsplaneringen, där det ska vara lika många män som kvinnor. Till det finns det även interna mentorsprogram varav ett innebär att Fujitsus Traineer agerar mentorer för medlemmar i den svenska ledningsgruppen.

I samband med rekrytering är det självklart avgörande att inte vara för ensidig (biased). Här arbetar Fujitsu med att rekrytera utifrån potential men arbetar också fokuserat för att säkra rekryteringen av personer med olika åldrar, utbildningar, bakgrunder. På senare tid har det till exempel blivit viktigare att rekrytera personer med annan verksamhetsbakgrund för att på så sätt öka förståelsen för kundernas behov.

– Ibland är inte den tekniska kompetensen avgörande. Vi har nu anställt en person från offentlig sektor som idag arbetar tillsammans med kollegor som har djupare tekniskt kunnande. Tillsammans har det djup förståelse både för behoven inom offentlig sektor och möjligheterna tekniken kan erbjuda för att lösa behoven, fortsätter Karin.

Fujitsu är precis som alla företag inom Womentor, med i mätningen Jämix (jämställdhetindex). Den senaste mätningen visade att arbetet med mångfald och inkludering leder åt rätt håll då Fujitsu kom högst upp i toppen. Fujitsu är stolta över resultaten, men inte nöjda då de inte nått alla mål ännu. Högsta ledningen inom Fujitsu Sverige tar därför upp frågorna vid varje ledningsmöte. Tillsammans tar de sig tid och reflekterar över hur det går, vad som görs bra och vad som behöver göras bättre.

– När vi tittar på vår sammansättning så ser vi att vi behöver vara fler unga och fler kvinnor. Därför arbetar vi på olika sätt aktivt för att stärka oss inom dessa grupper. Däremot betyder det inte att vi upplever övriga medarbetargrupper oviktiga. Tvärtom. Men det är inom den delen av mångfalden som vi är underrepresenterade, säger Karin Schreil.

På frågan vad man kan göra för att stärka nyfikenheten kring frågorna internt var svaret tydligt:

– Hos oss är ansvarsfulla affärer avgörande. Vi vill bidra till en bättre värld, något som har präglat företaget sedan starten 1935. En grundsten i det är mångfald och inkludering. Samtidigt är det avgörande att hela tiden visa på de goda exempel, att både kvinnor och män är förespråkare för att arbetet måste göras men även att personer med annan bakgrund, ålder och etnicitet får utrymme att synas inom hela bolaget. Då skapar man en plattform som ger förutsättningen för olikheter, något som alla bolag mår bra av, säger Karin.