Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Värd­företag 2018: IP-Only, företaget med telekom­branschens mest jämställda ledningsgrupp

Lagom till Womentors träff på IP-Only presenterade företaget sin helt jämställda ledningsgrupp. IP-Only arbetar aktivt för att vara en öppen och framåtblickande arbetsgivare genom ett långsiktigt mångfaldsarbete. Med en jämn könsfördelning i ledningsgruppen är IP-Only i dag unikt bland Sveriges största telekom-aktörer.

Värdföretagsträffen på huvudkontoret i Uppsala inleddes med en visning av det nya showroom. Där kan man, förutom att berätta mer om företaget, även skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter, hur det ändrar vårt sätt att leva och vilken roll kommuner och regioner spelar i utvecklingen framåt.

IP-Only har en lång historia av engagemang i mångfaldsfrågor, som till exempel att vara med i Womentor och 5050-klubben som verkar för en jämställd telekombransch och medvetenheten kring genusfrågor på företaget. Under Womentorträffen fick deltagarna höra mer om vd Frida Westerbergs tankar kring att bygga jämställda och effektiva team och hur hennes egen resa till vd-posten varit.

– För mig handlar det om att skapa ett team där olika perspektiv möts och jag är övertygad om att både kreativitet och lönsamhet blir konsekvensen. Eftersom våra kunder har en stor mångfald, är det logiskt att vi också har det.

Om den egna resan mot vd-posten menar Frida Westerberg att det gäller att våga.

– Som individ tror jag på att våga kliva utanför sin egen bekvämlighetszon och anta de utmaningar som dyker upp. Att ta de chanser som ges gör en redo för framtida utmaningar.

– Mina bästa karriärtips är att fokusera på att göra skillnad och nå resultat, att ta ansvar för sin egen karriär och personliga utveckling, och sist men inte minst att se till att ha en chef som ger dig utrymme att växa. Som ett ”turbotips” för den som vill utvecklas lite extra snabbt gäller det att arbeta i miljöer som förändras och där det händer extra mycket.

Att skapa en jämställd arbetsgrupp är inte den enda framgångsfaktorn för goda resultat och lönsamhet. Mångfalden gör det också enklare att nå framgång. Men hur hittar man sitt lag? Frida Westerberg håller med om att det kan vara svårt.

– Man måste definitivt ha tålamod. Det är ett hårt och målmedvetet arbete som kräver en genomtänkt plan. Värderingsgrunden är viktig för att komma fram till hur den optimala gruppen ser ut. Och sen litar jag på min magkänsla eftersom jag rekryterat så mycket i min karriär.

Regina Donato Dahlström är en av de nya medlemmarna i ledningsgruppen. Med sig till jobbet som chef för affärsområdet Enterprise har hon många års erfarenhet av ledande befattningar inom it- och telekombranschen, nu senast som vd på mobiloperatören Halebop. För Regina var IP Onlys långsiktiga jämställdhets- och mångfaldsarbete viktigt när hon valde att byta arbetsgivare.

– För mig är jämställdhet en hygienfaktor. Jag är stolt över att jobba i ett företag som delar min uppfattning och som dessutom arbetat aktivt med frågan i flera år. Jag ser också fram emot att främja andra perspektiv av mångfald i mitt eget arbete.

På Womentorträffen i Uppsala berättade Regina om sina egna erfarenheter som ledare och vilka som är hennes drivkrafter.

– Som ledare måste ditt engagemang i verksamheten vara på riktigt. När du bildat dig en uppfattning om vart ni är på väg måste det bli tydligt för alla vad som ska göras för att nå dit. Använd ditt eget språk och var personlig. Och du måste våga vara visionär oavsett var i företaget du befinner dig.