Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

”Det är kulturen som ska förändras och inte kvinnorna”

Det slog Womentors Diversity managers fast den 23 november när Womentor hade sin andra workshop för året på Kung Carls hotell. Tillsammans med Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning diskuterades hur branschens företag kunde bli ännu bättre på att skapa en inkluderande kultur för att på så sätt både attrahera och behålla de bästa talangerna.

För att motarbeta exkludering och öka jämställdheten inom IT- och telekombranschen är det viktigt att förändra kulturen på arbetsplatsen. Inkludering är avgörande i jämställdhetsarbetet och att alla känner sig inkluderade är en förutsättning för en jämställd organisation. Det svåra med att skapa en inkluderande kultur är att känslan av inkludering känns självklar om du är inkluderad. Det är först när du är exkluderad som du blir varse om problemet, ”det är en mycket mer medveten känsla” säger Anna Wahl, vicerektor vid Kungliga Tekniska högskolan och professor i Genus, organisation och ledning.

Under mötet fokuserade deltagarna på hur vi kan förstå sexuella trakasserier ur ett organisationsperspektiv. Under ledning av Anna Wahl sattes sexuella trakasserier in i ett sammanhang och workshopen kom att handla om hur sexuella trakasserier kan förstås ur ett strukturellt organisationsperspektiv och hur man uppnår jämställdhet i en organisation.

Enligt Anna Wahl finns det några frågor varje organisation bör ställa sig för att bättre förstå vad som krävs för att stärka eller etablera en jämställd kultur:

1) förekommer exkluderande, sexistisk eller rasistisk jargong?

2) beteenden på arbetsplatsen; vem får ta plats och vems idéer tas vidare?

3) vad är chefens roll i att inkludera alla?

4) har medarbetare möjlighet att säga ifrån vid incidenter?

Frågorna är viktiga då de sätter ljuset på de områden som upplevs som både svåra och ibland även obekväma att prata om. Frågorna hjälper även att identifiera problemen då de visar vilka personer eller grupper som potentiellt kan känna sig exkluderade.

Under workshopens diskussioner var det tydligt att deltagarna var ense om att det handlar om att ha en kontinuerlig dialog i hela organisationen och att ledningen anser att det är en viktig och prioriterad fråga. De flesta av deltagarna menade också att även om det finns mycket kvar att göra, så är IT- och telekombranschen på väg i rätt riktning och det är ”en pågående trend mot något bättre”, som en av en deltagarna uttryckte det.

Lästips!
Vill du läsa mer om vad Anna Wahl med flera säger om inkludering kan du läsa ”Det ordnar sig: teorier om organisation och kön” av Anna Wahl med flera och ”Män har varit här längst: jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer” av Anna Wahl och Sophie Linghag.