Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Tack 2018 års deltagare

Företagen som deltagit 2018 satte upp konkreta och mätbara mål i början av året, som sedan följdes upp i slutet av året. Varje företag formulerade sina egna mål, men majoriteten av företagen har haft mål som handlar om att öka andelen kvinnor totalt, i ledningsgruppen, på chefsposition eller vid rekrytering. Några företag har också satt mål som handlar om att minska upplevd diskriminering eller att cheferna i företaget ska genomgå jämställhetsutbildning. 71 procent av de definierade målen uppnåddes helt eller delvis under året.

Under 2018 har åtta företag ökat andelen kvinnor på chefsposition: Microsoft, CGI, IBM, Tieto, Tre, We consulting, IP-only och PA consulting. De företag som uppnått en andel som är 40 procent eller högre är Microsoft, Agero och IFS.

Klicka på länken för att ta del av Wometor slutrapport 2018.

 Hur har du upplevt Womentoråret 2018?

Det har varit ett fantastiskt år! Det har gett mig många bra insikter om mig själv så jag har utvecklats enormt samt utökat mitt nätverk med massvis med inspirerande kvinnor.
Katarina Palm, Group Manager Online Service, Tre. Adept 2018

Vad tror du är avgörande för att branschen ska fortsätta att arbeta för en mer jämställd och inkluderande kultur?

Jag tror att många fastnar på jämställdheten/mångfalden och glömmer inkluderingen som är nödvändig för att det andra ska hålla. Genom att få in inkludering, jämställdhet och mångfald i vardagen och ett aktivt arbete och inte vara i en snygg policy på ett intranät så tror jag man kan komma långt.
Emmeli Dalén,Kundchef Informationslogistik EVRY. Adept 2018

Vad gör Womentor unikt?

Jag tycker programmet är unikt genom att det både är ett ledarskapsprogram och ett förändringsprogram. Genom att utveckla ledarskap och utbyta erfarenheter mellan individer och företag skapas det en gemensam och stark förändringskraft. Detta har faktiskt också givit ett tydligt resultat då medverkande företag i Womentor har större andel kvinnor både som ledare och medarbetare än genomsnittsföretaget i branschen.

Har det varit svårt att nå målen?

Det är svårt att nå målen och det krävs mycket arbete av alla i organisationen för att göra det. Vi har uppnått många av våra jämställdhetsmål men inte alla. En del är vi på god väg att uppnå men är ännu inte helt framme. Den viktigaste framgångsfaktorn tror jag är att man verkligen bestämmer sig i hela organisationen inklusive ledning att det är ett viktigt mål. Sedan tycker jag att hela branschen ibland fastnar i att diskutera och argumentera varför vi skall bli jämställda. Den fasen tycker jag personligen vi kan vara överens om att vi är förbi och istället lägga all kraft på hur fasen vi kommer dit. För det måste vi göra.
Patrik Frisk, vd Agero

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni valde att vara en del av Womentor?

Jag driver själv ”diversity och inclusion” inom IBM i Norden och brinner för att anställa, behålla och utveckla kvinnliga talanger/konsulter. Jag valde att vara med för att lära mig mer om hur unga kvinnor tänker kring sin karriär, vilka utmaningar de ser etc för att dels kunna hjälpa en mentee men även för att lära mig själv i mitt eget ledarskap.

Vad har ni för råd till andra företag som vill bli mer jämställda?

Jag tror det är viktigt att jämställdhet inte drivs enbart av kvinnor i bolaget. Seniora män och ledningen måste vara väldigt tydliga med att det är viktigt. Det börjar där. Dessutom måste man jobba med både processer (se till att man bygger in kontrollpunkter i rekrytering, promotion, bonusar, lönesättning etc) och inspiration (visa role models, bra föreläsningar och mentorering). Det kommer kräva tid – någon/några måste få tid allokerad för att kunna driva detta helhjärtat. Det är inget projekt man kör med vänsterhanden. Sara Eriksson, Project Executive, IBM

Womentor 2018 Foto: Anette Persson
Womentor 2018 Foto: Anette Persson
Womentor 2018.  Foto: Anette Persson