Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Med Womentor ökar vi jämställdhetstakten

Maria Norberg vd Teknikkvinnor

När Womentor 2020 kickar igång har 21 företag antagit utmaningen. De företag som deltar utser en kvinna på chefsposition till adept i Womentor-programmet, och erbjuder två mentorkandidater. Det som skiljer Womentor från liknande program är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete. Nytt för i år är att nätverket Teknikkvinnor är med och driver programmet. Vd Maria Norberg berättar varför.

Vad är Teknikkvinnors ambition med att vara med och driva Womentor?

En viktig del av Teknikkvinnors kärna är att arbeta med kunder och projekt där vi skapar resultat, mätbar skillnad och utveckling mot minskad ojämställd och ökad inkludering. En stor del av våra medlemmar arbetar inom data och IT samtidigt som över 60 procent har bytt bransch under sin karriär. Detta i kombination med att bristen på personer med IT- eller digital kompetens beräknas vara 70.000 personer år 2022 sätter hög press på arbetsgivare att attrahera och behålla sin anställda. Företagen behöver rekrytera från alla målgrupper för att tillgodose sina behov och kunna konkurrera med de bolag som söker efter samma kompetens men utanför den traditionella IT- och telekomindustrin. För att klara detta behöver vi, tillsammans, öka takten och Teknikkvinnor vill vara med och bidra till den positiva utvecklingen.

Hur kan organisationer öka jämställdhetstakten?

Majoriteten av alla olika organisationer som vi träffar har uppnått de lagstiftade kraven för att vara “complient”, exempelvis genom att ha en jämställdhetspolicy eller jämställdhetsplan. Det naturliga nästa steget som vi ser organisationer göra är att upprätta strukturer och formella processer och employee branding-aktiviteter. När det kommer till employee branding så tror jag inte att jag kan understryka nog hur viktigt det är att vara ärlig i sin externa kommunikation, sanningen kommer alltid fram tillslut och kan påverka en organisations lönsamhet.

En kan göra mycket för att öka takten, men till att börja med behöver det vara förankrat hos individerna i högsta ledningen och ses som ett prioriterat och affärskritiskt område. Sedan gäller det att ta strategier till handling, arbeta målfokuserat och säkerställa att personer med formell makt är aktiva i arbetet. En annan del är att ta hjälp av de som kan, ta inspiration från de som kommit längre och titta utanför den egna organisationen, exempelvis genom initiativ som Womentor. Det är inte alltid en behöver uppfinna hjulet på nytt. Slutligen – det är viktigare att göra något än inget, arbetet är ett maraton och inte en sprint och i grund och botten handlar det om individuell utveckling mot ett gemensamt mål.

Var hittar du själv förebilder?

För mig är den bästa förebilden en person som är samma, ett eller några steg framför mig i någon eller några av alla delar i livet. Det finns inte en förebild som täcker in allt, utan jag har många personer med olika syften. Personligen tycker jag att det är viktigt att ha träffat dem i verkligheten och att vi har haft meningsfulla och öppen dialog. Jag tycker att personer som befinner sig långt framför mig exempelvis i karriären blir idoler snarare än förebilder och är svårare att relatera till. Så, till dig som läser detta vill jag skicka med att du är någons förebild oavsett var du befinner dig i livet!


Fyra tips till arbetsgivare:

  • Det är bättre att göra något än att inte göra någonting.
  • Ta hjälp av experter inom området, experter som översätter forskning till verkligheten.
  • Var öppen och ärlig i den externa kommunikationen.
  • Tänk utan för boxen och våga ställa frågor.

Fakta Teknikkvinnor

Teknikkvinnor är jämställdhet- och inkluderingsexperter med fokus på teknikbranscherna. De driver Sveriges största nätverk för kvinnor inom teknik med över 28.000 medlemmar. Vi arbetar för får egen konkurs; när vi är klara är det lika självklart för alla att jobba inom teknik och alla teknikbranscher är inkluderande och jämställda. www.teknikkvinnor.se

bild på Maria Teknikkvinnors vd Maria Norberg