Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

CGI Sverige: Vi vill att minst 50 % av våra ledare ska vara kvinnor senast 2025

Hos Womentors värdföretag CGI står empati, omtänksamhet och inkludering högt. För att minska ojämställdheten i branschen tror VD:n John Karnblad på att jobba med gemensamma värderingar och målbilder. Han vill få medarbetarna att känna att de kan bidra till en bättre, mer inkluderande kultur.

Drivkraften är att skapa en engagerad kultur där människor trivs och utvecklas och tar tillvara på olika förmågor och kompetenser. Det skapar en helt annan dynamik när vi tillåter våra olikheter och olika bakgrunder, säger John. Hans tankesätt att inte sätta ihop en ledningsgrupp med “bara Johns”, utan att ha en balans mellan olika kön, åldrar och personligheter, en princip som han arbetar för med sina ledare för att det ska följa med i alla sammanhang.

 

Tematräff hos värd­företag CGI

Fokus för dagen är ledarskap. John Karnblad, VD på CGI, kommer hälsa välkomna och Karin Ahlström kommer föreläsa och facilitera övningar på området. Dagen avslutas med ett mingel.

Tid: Torsdagen den 17 september kl. 8:30-18:30
Plats: Förhoppningsvis hos CGI, Torshamnsgatan 24, Kista (beroende på coronasituationen)
Målgrupp: Nuvarande Womentoradepter
Anmälan: Kalenderinbjudan utskickad. Säg till om du ej fått den.