Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Varför Womentor?

Vi är och ska fortsätta vara en attraktiv bransch, vi behöver både locka alla talanger och få dem att vilja stanna kvar. Trots coronakrisen ser vi att det fortsatt kommer att vara stort behov av kompetens i vår sektor. Före krisen uppgick bristen till närmare 70 000 personer. På en individbasis är det nästan en demokratifråga att alla som vill ska ha möjlighet att skapa affärer och påverka samhällsutvecklingen med det starka maktmedel som digitalisering och teknik står för.

Bolag som inte prioriterar inkludering och jämställdhet är kortsiktiga. En Harvardstudie visar på att det är 70% mer sannolikt att jämställda bolag tar nya marknadsandelar. Affärsnyttan ökar för bolag som jobbar med mångfald. Det ger en massa fördelar såsom ökad innovationskraft, kreativitet och att tillvarata den bästa kompetensen, säger vår förbundsdirektör Åsa Zetterberg om varför inkludering och jämställdhet är viktigt för techbranschen.

IT&Telekomföretagen bidrar bland annat till detta genom Womentor-programmet, ett förändrings- och ledarskapsprogram som har haft en tydlig effekt. T.ex. var 2017 andelen kvinnor i Womentorbolagen 29% medan det 2019 var 31%.