Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Dubbelt så många kvinnor på data/IT-utbildningar

Nyligen presenterade SCB siffror som visar att antalet kvinnor som söker till data/IT-utbildningar inom yrkeshögskolan har fördubblats på bara ett år.

 

Fredrik von Essen
Fredrik von Essen.

– Som företrädare för en bransch som i årtionden brottats med omvärldens ofta förlegade föreställningar om IT som grabbigt kan vi bara utbrista ”Äntligen!”, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Ett av skälen till fördubblingen är Myndigheten för yrkeshögskolans arbete för att få fler kvinnor att söka sig till traditionellt sett mansdominerade utbildningsområden, vilket bland annat omfattar kvalitetsgranskningar där jämställdhet är ett kriterium.

– För att långsiktigt få ordning på könsfördelningen i branschen krävs ett jämnt fördelat inflöde till utbildningarna. Yrkehögskolan visar vägen, nu återstår nu de akademiska utbildningarna, säger Fredrik von Essen.

SCB:s statistik visar även att 36 procent fler kvinnor sökte utbildningar inom Teknik och tillverkning, men då antalet män ökat var andelen sökande kvinnor som tidigare bara en fjärdedel.

– Yrkeshögskolan har i uppdrag att bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Det är inte bara en rättighetsfråga. Jämställdhet och mångfald i arbetslivet handlar också om att skapa högre kvalitet och bättre lönsamhet, säger utredaren Anna Svensson (bilden överst) i ett pressmeddelande.

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan behöver utbildningsanordnarna vägledning för att utveckling av jämställdhetsarbetet. Därför har myndigheten tagit fram ett stödmaterial.

Enligt Anna Svensson är många anordnare duktiga på att beskriva sin utbildning som något som inte är könsbundet även om det är stora skillnader i hur långt de har kommit.

– Men de allra flesta är bra på marknadsföring. De lyfter fram det underrepresenterade könet i bildval och försöker att locka nya grupper.