Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

“Räck upp handen eller när du får frågan, ta chansen!”

CGI:s adepter i Womentor 2020, Åsa Lindström och Alexandra Söderlund, delar med sig av sina tankar om karriären, chefrollen och företaget.

Under vår intervju berättar de om det otroligt spännande livet som konsult, hur CGI värdesätter sina medarbetare, deras utveckling och välmående. Det är tydligt att CGIs kultur genomsyras av att vara modig, omtänksam och nyfiken, något som påverkar hur kollegorna bemöter varandra och vilka beslut en som chef tar.

Åsa delar med sig av att hon arbetar för att skapa en kultur där alla alltid kan ringa varandra för att få hjälp och stöd i projekten och när juniora och seniora kollegor jobbar med varandra är det ömsesidigt lärande.

Alexandra berättar om att det inom CGI finns tre perspektiv som en har i åtanke för det en gör, medarbetare, kunder och aktieägare, vilket alla anställda får vara. Perspektiven bidrar till engagemang för affären och marginalen, den egna utvecklingen, kollegors utveckling och trivsel, och att utveckla nya erbjudanden och befintliga koncept. Det är när ett beslut grundas i de tre perspektiven samtidigt som det blir riktigt bra.

Båda berättar att deras ledarskap har utvecklats genom Womentor-programmet, de andra adepterna och deras mentorer.