Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Värdefulla perspektiv i Womentor

Det bästa med Womentor är mentorerna, de andra deltagarna och insikterna från träffarna. De är värdefullt att få perspektiv från personer i andra organisationer och roller, att tillsammans bolla möjligheter och utmaningar. Det är kollegorna Amanda Lindgren och Sara Harrison överens om. 

– Jag insåg snabbt att det finns oändliga möjligheter, ett intresse för teknik och en värdegrund som efterlevs på Microsoft, säger Sara Harrison, Corporate Sales Manager på Microsoft och adept i Womentor 2020.

Amanda Lindgren som arbetar som Business Program Manager lyfter också vikten av att bolaget har mångfald och inkludering högt på agendan.

Båda har haft olika roller på Microsoft och med hjälp av chefer och kollegor har deras utveckling alltid prioriterats. På frågan vad som gör att en chef lyckas lyfter de flera perspektiv. Det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för utveckling, att vilja förstå varje person, vad som ger dem energi och deras värderingar. Vikten av att aktivt arbeta med att bygga tillit, att alla stöttar varandra och har rätt mandat för att kunna utföra sina jobb. Slutligen att alla har en gemensam målbild och vision.