Womentor är en del av Womentor är en del av TechSverige

”Ledningen måste ta ansvar”

Microsoft är ett av de företag som deltar i Womentor-programmet 2021. Deras vd Therese Treutiger pekar på vikten av rekrytering utanför traditionella nätverk.

– Ledningen måste ta ansvar för att sträva efter mångfald och jämställdhet och våga utmana beprövade nätverk och rekryteringsmetoder. Ett konkret exempel är att i slutändan inte anställa baserat på en individuell chefs preferenser, utan hålla hårt på målen, även om rekryteringsprocesserna i många fall då tar längre tid, säger Therese Treutiger.

För Microsoft har andelen kvinnor på olika nivåer ökat genom tydliga målsättningar, deltagande i initiativ som breddar nätverk och att arbeta med rekryterare som utmanar.

– Det skapar en helt annan dynamik när vi tillåter våra olikheter och olika bakgrunder, säger John Karnblad, Skandinavienchef  på CGI som deltog i Womentor under 2020.

CGI har ambitionen att skapa en engagerad kultur där människor trivs och utvecklas. Olika förmågor och kompetenser tas tillvara med hjälp av en balans mellan olika kön, åldrar och personligheter.