Womentor är en del av Womentor är en del av TechSverige

Information om Womentorprogrammet

Womentor har drivits sedan  2006 som ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i techbranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Det huvudsakliga syftet har varit att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor.

Under 2022 valde TechSverige att ta ett helhetsgrepp vad gäller insatser inom jämställdhetsområdet, varpå rekryteringen till Womentorprogrammet pausades. När vi nu haft möjligheten att se över vårt arbete på området har vi – tillsammans med vår styrelse – landat i att vi kommer att ta ett nytt grepp vad gäller våra insatser inom jämställdhetsområdet och att detta kommer att ske i en annan form. Med andra ord kommer vi inte att starta upp ett nytt Womentorprogram. Det innebär dock inte att vi växlar ner vårt arbete för en mer jämställd bransch – snarare tvärt om.

Det finns en stor kompetensbrist i techbranschen och vi lider av att vi inte har den könsbalans som vi skulle önska. Den låga andelen kvinnor på tekniknära ledande roller inom tech är fortsatt ett problem som TechSverige tar på största allvar och målet är att allra senast år 2030 ha uppnått en andel på minst 40 %.

Mot bakgrund av detta har vi därför under hösten bland annat tagit initiativ till en  checklista för jämställdhet bestående av ett antal best-practices för hur olika roller inom techbolag ska agera för att säkra att fler kvinnor både stannar och utvecklas inom tech. Listan har tagits fram av ett antal framsynta medlemsföretag i samråd med experter inom området. Ett annat initiativ är vår kampanj  Addera tech  där vi vänder oss till dem som vill byta yrkesbana eller bredda sin kompetens.

Vi har också inlett ett samarbete med Nyckeltalsinstitutet i syfte att tillhandahålla kartläggning och analys av branschens arbetsvillkor – ur olika perspektiv så som exempelvis attraktivitet och jämställdhet. Fler initiativ i syfte att öka andelen kvinnor i branschen kommer också att tas och presenteras löpande.

TechSverige vill rikta ett  stort tack till Karin Ahlström, Ardida, som under många år drivit, utvecklat och verkat för en jämställd techbransch inom ramen för Womentorprogrammet. Och inte minst ett stort tack till alla företag och medarbetare som varit med under åren! Arbetet för en mer jämställd och attraktiv techbransch – som lockar såväl kvinnor som män – fortsätter.

Åsa Zetterberg 

Förbundsdirektör,TechSverige