Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

För adepter: Tematräff hos värd­företag Microsoft: Innovations- och förändringsledning

Välkommen till tematräffen på Microsoft med fokus på innovation och förändringsledning. Tillsammans dyker vi in i ämnet och lyssnar till talare som Hélène Barnekow, vd Microsoft, och Karin Ahlström, ledarskapskonsult på Ardida. Tillsammans med Microsofts Henrik Andersson och Åsa Angland från Wide Ideas utforskar vi metoder för att förädla sätt som finns för att fånga idéer med hjälp av ny teknik.

Digitaliseringen gör det möjligt för fler företag att bli ännu bättre på det de gör och förverkliga sina idéer. Samtidigt upplever svenska företag och ledare stora utmaningar i att hålla jämna steg med digital transformation. Hur kombinerar man innovation och ledarskap i dagens komplexa arbetsliv, där både medarbetarna och externa aktörer dessutom ställer allt högre krav på både ledarna och organisationen?

Vid denna adeptträff hos värdföretaget Microsoft utforskas metoder för att förädla sätt som finns för att fånga idéer – grundplattan till innovation.

Deltagare: Karin Ahlström, ledarskapskonsult, Ardida, Hélène Barnekow, vd, Microsoft AB, Henrik Andersson, Director Microsoft Technology Center, och Åse Angland-Lindell som är medgrundare och EVP Sales på Wide Ideas

Anmälan: Senast den 18 mars till Ida Larsson, a-idlars@microsoft.com.


Program

08:30 Registrering och fika

09:00 Innovation, ledarskap och kultur: Hélène Barnekow, vd Microsoft AB

09:45 Att leva i och leda förändring: Karin Ahlström, Ardida

12:00 Lunch

13:00 Att leva i och leda förändring fortsättning: Karin Ahlström, Ardida

14:45

15.00 Fika

Workshop i Microsoft Technology Center:
Under vår workshop så kommer vi att använda olika typer av ny teknik– allt från smarta white boards, speciellt utrustad hårdvara för olika mötesformer, till nya tekniska lösningar. Vi utmanar oss i att blanda det analoga och digitala för att effektivisera vårt gemensamma arbete

17:00 Kontorsvisning och mingel

18:30 Avslut

 

Tid

  

Plats

Microsoft
Regeringsgatan 25