Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Kontakta oss

Womentor är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen – en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn.

Kontakt

Martin Savén
Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Jag vill att ni kontaktar mig!