Womentor är en del av Womentor är en del av TechSverige

Att vara mentor

Mentorerna i Womentor har lång och gedigen erfarenhet som chefer och en stor vilja att dela med sig av sina erfarenheter. De ingår i de flesta fall i företagets koncern- eller företagsledning, och är noga utvalda: för att matchningen med adepter ska bli så bra som möjligt utser varje företag två mentorkandidater per adept.

”Det har varit väldigt berikande att få följa min adept. Jag har känt mig värdefull för henne och det har varit mycket motiverande. Det är givande också med träffarna där jag kunnat utbyta erfarenheter med andra inom branschen och fått lyssna till tänkvärda och väl valda föredrag.”
Ur 2015 års utvärdering

Att vara mentor ger dig:

  • Insikt i hur en branschkollega tänker och resonerar, samtidigt som du får reflektera över dina egna erfarenheter och lärdomar genom att i analyserande samtal utmana adeptens tänkande och bidra till dennes utveckling.
  • Kunskap om mentorskap som form och verktyg för givande professionella relationer.
  • Påfyllning och inspiration kring det egna ledarskapet.
  • Ett utökat nätverk av framgångsrika ledare i branschen.

Du som är mentor förväntas:

  • Aktivt engagera dig i mentorrelationen, genom mentorsamtal med din adept: 2 timmar per månad under hela året
  • Delta vid introduktions-, halvtids- och avslutningsträff.

Vad innebär mentorskapsrelationen?

Mentorskapet är en professionell relation där den som är mentor delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap till adepten. Relationen bygger på ett ömsesidigt utbyte och respekt med samtalet som plattform. En närande och lärande mentor-relation bygger på en aktiv dialog där adepten är tydlig och öppen med sina behov och mentorn är villig och lyhörd att dela med sig av sina erfarenheter.