Womentor är en del av Womentor är en del av TechSverige

Företagets engagemang

Företag som deltar i Womentor åtar sig att:

  • Utse en* framgångsrik kvinnlig medarbetare som har en ledarroll och potential att fortsätta utvecklas som chef som adept till programmet.
  • Erbjuda två mentorkandidater, som kan komma att utses till mentorer i programmet, baserat på lämplig matchning med anmälda adepter.
  • Utse en person från företagsledningen till ”Diversity Manager”, med uppdrag att delta i två workshops kring strategier för rekrytering, utbildning och utveckling kopplade till inkludering och mångfald.
  • Inrapportera underlag till jämställdhetsindexet JÄMIX, med stöd av Nyckeltalsinstitutet, och med stöd av det egna resultatet sätta upp mätbara och konkreta mål för att uppnå en ökad andel kvinnor på ledande position idet egna företaget.
  • Bjuda in VD, HR- och Kommunikationschefer att medverka vid programmets introduktion och avslutning som syftar till att lyfta och dela metoder och verktyg för ökad jämställdhet och mångfald.
  • Kommunicera aktivt, till sina egna medarbetare och till omvärlden, om sin medverkan i Womentor och vikten av jämställdhets- och mångfaldsfokus.

*Företag som vill utse mer än en adept kan göra så, med reservation för att antalet platser är begränsat.