Womentor är en del av Womentor är en del av TechSverige

Värd­företag

Att vara värdföretag för Womentor innebär att under två år engagera sig lite extra för programmet och deltagarna – och få ut väldigt mycket mer!

Värdföretagen får genom sitt engagemang möjlighet att koppla ihop de frågor som är centrala i Womentor – konkurrenskraft, chefsförsörjning och jämställdhet – med företagets eget arbete.

Värdföretagen:

  • Står för ett av de obligatoriska utbildningstillfällena som ingår i Womentor programmet. Värdträffen hålls hos värdföretaget, och programmet för dagen sätts tillsammans med Womentor utifrån ett visst tema.
  • Får chansen att synliggöra sitt eget förändringsarbete lite extra, både gentemot deltagarna i Womentor och gentemot omvärlden via uppmärksamhet i exempelvis nyhetsbrev och här på webbplatsen.