Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Martin Savén

Näringspolitisk expert

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Sakområde

Näringspolitik

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 06
Mobiltelefon: +46 72 201 83 72
Epost: martin.saven@itot.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm